spacer
spacer

Koliacija se uključila u rad EPAN radne grupe CONCORD konfederacije NVO

Koalicija za nadzor razvojne pomoći postala je član još jedne radne grupe CONCORD konfederacije NVO. Ovoga puta radi se o tzv. EPAN (Enlargement, Pre-Accession and Neighbourhood) radnoj grupi. ova radna grupa uglavnom radi na institucionalnom nivou i bavi se pitanjima proširenja EU i politikama u vezi sa predpristupnim instrumentima i razvojnim programima namenjenim zemljama...

spacer

Drugi sastanak Radne grupe Koalicije za nadzor razvojne pomoći

Koalicija za nadzor razvojne pomoći je 23. decembra 2014. godine u Beogradu organizovala drugi sastanak radne grupe za izradu indeksa transparentnosti međunarodnih isporučioca razvojne pomoći u Srbiji. Tokom sastanka članovi radne grupe su revidirali kreirane dokumente neophodne za rad na izradi pomenutog indeksa, ali i postigli dogovor oko daljih aktivnosti na kreiranju seta preporuka...

spacer

Zloupotrebe na konkursu Ministarstva rada

Povodom natpisa u dnevnom listu Blic od 27. novembra 2014. godine u kome se govori o načinu dodeljivanja donacija iz državnog budžeta na konkursu za razvoj usluga socijalne zaštite koji je organizovalo Ministarstvo rada, Koalicija organizacija civilnog društva za nadzor razvojne pomoći poziva Ministarstvo rada i ministra Vulina da konkurs bez ikakvih odlaganja poništi...

spacer

Trialog Country Paper Serbia

This TRIALOG paper on Serbia is part of a series of studies made on the EU candidate countries in order to assess the state of play in the negotiation process and map the civil society situation in the country. This paper aims to provide an overview of Serbian civil society involvement in development cooperation,...

spacer

Somborski edukativni centar, nova članica Aid Watch koalicije

Somborski edukativni centar postao je najnoviji član Aid Watch koalicije. Somborski edukativni centar je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti poboljšanja položaja dece, mladih i marginalizovanih grupa. Misija ovog udruženja je afirmacija i osnaživanje dece, mladih i marginalizovanih grupa u cilju njihovog ličnog i socijalnog razvoja, te...

spacer

Organizovali smo još jedan seminar o razvojnoj pomoći u Leskovcu

U Leskovcu je, u periodu od 24. do 27. septembra 2014. godine održan drugi seminar o planiranju i praćenju razvojne pomoći u organizaciji Koalicije za nadzor razvojne pomoći „Aid Watch Serbia“. Učesnici seminara su imali prilike da se putem predavanja i interaktivnih sesija upoznaju sa osnovnim pojmovima vezanim za razvojnu pomoć i njeno programiranje...

spacer

Etno forum iz Svrljiga, nova članica Aid Watch koalicije

Etno forum iz Svrljiga postao je najnoviji član Aid Watch koalicije. Uduženje žena „Etno forum“ iz Svrljiga, osnovano je februara 2009. godine kao neprofitna, nestranačka i nevladina organizacija. Udruženje broji trenutno oko 30 članica, uglavnom domaćica i poljoprivrednih proizvođača. Od osnivanja do danas „Etno forum“ imao je niz humanitarnih akcija koje su usmerene na...

spacer

Drugi aidwatch seminar biće održan od 24. do 27. septembra

Koalicija za nadzor razvojne pomoći, neformalna asocijacija domaćih OCD organizuje drugi seminar namenjen izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivnije angažovanje u oblastima planiranja i praćenja delotvornosti i transparentnosti razvojne (donatorske) pomoći. Seminar je namenjen iskusnim menadžerima i vodećim ljudima domaćih OCD koje su aktivne na polju javnog zagovaranja, u borbi protiv korupcije i...

spacer