O Koaliciji za nadzor razvojne pomoći

Koalicija “Aid Watch Serbia” okuplja organizacije civilnog društva iz Srbije zainteresovane da podrže unapređenje delotvornosti i transparentnosti razvojne pomoći upućene Srbiji, ali takođe i drugih vrsta razvojnih programa suštinski namenjenih građanima Srbije kao krajnjim korisnicima. Koalicija postoji od marta 2013. godine.

Koalicija se zalaže za aktivnije učešće domaćeg civilnog društva u planiranju, isporuci i evaluaciji trenutnih i budućih razvojnih programa, bilo da se radi o razvojnoj pomoći namenjenoj Srbiji ili pak razvojnim programima koje sama država Srbija finansira. Koalicija planira da se u budućnosti, a nakon ulaska Srbije u EU aktivno angažuje i na polju nadzora planiranja i strukture razvojne pomoći koju Srbija bude upućivala preko zajedničkog budžeta EU.

Koalicija „Aid Watch Serbia“ se takođe bavi i edukacijom i promocijom uključivanja domaćeg civilnog društva u pitanja globalnog razvoja i postizanja Milenijumskih razvojnih ciljeva, primarno na nacionalnom ali takođe i na nivou Evrope. U vezi sa ovim, Koalicija blisko sarađuje i sa Evropskom konfederacijom za pomoć i razvoj „CONCORD“ i TRIALOG projektom.

Koalicija se trenutno bavi kritičkom analizom načina planiranja, strukturom i mehanizmima isporuke, kao i delotvornošću i uticajem razvojne pomoći koja se isporučuje građanima Srbije. Istovremeno, članice Koalicije aktivno rade na razvoju sopstvenih kapaciteta kako bi adekvatnom evaulacijom u budućnosti obuhvatili i razvojne programe koje finansira i isporučuje sama država Srbija.