Drugi aidwatch seminar biće održan od 24. do 27. septembra

Koalicija za nadzor razvojne pomoći, neformalna asocijacija domaćih OCD organizuje drugi seminar namenjen izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivnije angažovanje u oblastima planiranja i praćenja delotvornosti i transparentnosti razvojne (donatorske) pomoći.

Seminar je namenjen iskusnim menadžerima i vodećim ljudima domaćih OCD koje su aktivne na polju javnog zagovaranja, u borbi protiv korupcije i promociji transparentnosti, a koje su zainteresovane da se aktivnije angažuju na problematici u vezi sa načinom planiranja, strukturom i mehanizmima isporuke, kao i delotvornošću i uticajem razvojne pomoći koja se isporučuje građanima Srbije.

Četvorodnevni seminar biće održan u Leskovcu, od 24. do 27. septembra 2014. godine i okupiće 20 učesnika. Učesnici će od predavača i radioničara iz Makedonije, Slovenije i Hrvatske saznati kako su nastale i kako rade nacionalne aidwatch platforme pomenutih zemalja, na koji način obavljaju monitoring razvojne pomoći u svojim zemljama, odnosno na koji način izrađuju godišnje izveštaje u kojima se analizira efikasnost ovih razvojnih programa. Takođe, učesnici seminara će imati priliku da čuju više o analizi planiranja i implementacije sredstava iz IPA fondova u Makedoniji, kao i o zloupotrebama sredstava Evropske Komisije dodeljenih makedonskim organizacijama u okviru programa „Mladi u Akciji“. Seminar će se sastojati i od nekoliko sesija tokom kojih će učesnici imati prilike i za relevantne diskusije u vezi sa domaćom situacijom. Radni jezici seminara biće srpski i engleski.

Pročitajte još u pozivu za aidwatch seminar i preuzmite aplikacioni formular za aidwatch seminar.