Drugi sastanak Radne grupe Koalicije za nadzor razvojne pomoći

Koalicija za nadzor razvojne pomoći je 23. decembra 2014. godine u Beogradu organizovala drugi sastanak radne grupe za izradu indeksa transparentnosti međunarodnih isporučioca razvojne pomoći u Srbiji. Tokom sastanka članovi radne grupe su revidirali kreirane dokumente neophodne za rad na izradi pomenutog indeksa, ali i postigli dogovor oko daljih aktivnosti na kreiranju seta preporuka za povećanje transparentnosti donatora razvojne pomoći.

Na sastanku su predstavljeni rezultati rada Koalicije u 2014. godini, a naročito uspesi ostvareni na polju razvoja međunarodne saradnje sa organizacijama civilnog društva iz zemalja Evropske Unije. Takođe, sastanak je bio prilika da okupljene članice Koalicije za nadzor razvojne pomoći diskutuju o aktivnostima planiranim za 2015. godinu.

Sastanak01