Koalicija deo Saveza organizacija civilnog društva CONCORD konfederacije NVO

Civil Society Alliance, odnosno Savez organizacija civilnog društva koji predvodi CONCORD – Evropska konfederacija NVO za pomoć i razvoj ima da cilj da 2015. godinu, koja se u Evropskoj Uniji obeležava i kao Evropska godina za razvoj, iskoristi za intenziviranje dijaloga između građana i političara na nivou Evropske Unije, ali i Evrope, a u vezi pitanja globalnog razvoja. Obzirom da se Koalicija za nadzor razvojne pomoći zalaže za veću angažovanost srpskog civilnog društva u pitanjima globalnog razvoja i postizanja Milenijumskih razvojnih ciljeva, „Aid Watch Serbia“ se i formalno priključila Savezu organizacija civilnog društva koje predvodi CONCORD konfederacija, a kako bi zajedno sa partnerskim organizacijama iz EU doprinela formulisanju za Srbiju i region delotvornije razvojne politike Evropske Unije. Više o Savezu organizacija civilnog društva može se saznati na www.civilsocietyalliance2015.org.