Koliacija se uključila u rad EPAN radne grupe CONCORD konfederacije NVO

Koalicija za nadzor razvojne pomoći postala je član još jedne radne grupe CONCORD konfederacije NVO. Ovoga puta radi se o tzv. EPAN (Enlargement, Pre-Accession and Neighbourhood) radnoj grupi. ova radna grupa uglavnom radi na institucionalnom nivou i bavi se pitanjima proširenja EU i politikama u vezi sa predpristupnim instrumentima i razvojnim programima namenjenim zemljama „na granicama“ Evropske Unije.