Članice i učlanjenje

Članica Koalicije može postati svako udruženje – organizacija civilnog društva koje želi da doprinese radu i ostvarenju ciljeva Koalicije i koje prihvata odredbe Pravilnika o radu Koalicije za nadzor razvojne pomoći. Udruženje mora biti registrovano na teritoriji Republike Srbije. Koaliciji se mogu pridružiti i fizička lica koja svojim iskustvom, znanjem i ekspertizom mogu i žele da doprinese ciljevima i aktivnostima Koalicije

Članice Koalicije za nadzor razvojne pomoći su sledeće OCD (abecedno):

Biro za društvena istraživanja, Beograd
Centar za razvoj građanskog društva „Protecta“, Niš
Centar za istraživanje u politici Argument, Prijepolje
Forum civilne akcije „FORCA“, Požega
Inženjeri zaštite životne sredine, Novi Sad
Mladi istraživači Srbije, Beograd
Narodni parlament, Leskovac
-Romski centar za demokratiju, Vranje
Somborski edukativni centar, Sombor
Timočki omladinski centar, Zaječar
Udruženje „Sretenje“, Požega
Udruženje „Generator“, Vranje
Udruženje građana „Urban-in“, Novi Pazar
Uduženje žena „Etno forum“, Svrljig


Koalicija je neformalna asocijacija OCD i nije registrovana kao pravno lice, te kao takva nema Statut kao glavni normativni akt. Umesto toga, Pravilnik o radu Koalicije uređuje sva pitanja vezana za strukturu i rad Koalicije, odnosno tretira pitanja kao što su konstituisanje radnih tela i organa Koalicije, članstvo u Koaliciji, komunikaciju unutar Koalicije i ka javnosti, itd.

Organizacije civilnog društva registrovane u Srbiji koje žele da postanu članica Koalicije u tu svrhu mogu koristiti formular za podnošenje prijave za prijem u članstvo dat ispod (polja obeležena crvenim zvezdicama su obavezna). Podnosilac ove prijave uz istu mora podnetiIzjavu o prihvatanju ciljeva koalicije i pravilnika o radu. Izjava se podnosi isključivo u elektronskom obliku, kao skenirani fajl sa potpisom ovlašćenog lica i pečatom organizacije. Pre ovoga bi naravno pažljivo trebalo pročitati i sam Pravilnik o radu.

Pošto je Koalicija još uvek neformalna asocijacija organizacija nije neophodno da se učlanjenje prijavljuje Agenciji za privredne registre. Fizička lica ne treba da koriste formular dat ispod.

Prijava za prijem u članstvo u Koaliciji za nadzor razvojne pomoći