Koalicija postala član radne grupe „CSO Development Effectiveness“ CONCORD konfederacije NVO

Evropska konfederacija NVO-a za pomoć i razvoj „CONCORD“ deluje preko više tela i radnih grupa koje pomažu koordinaciju aktivnosti među više od 1800 organizacija članica. Ova radna tela pomažu i sam proces formiranja zajedničkih stavova članica oko različitih pitanja od relevantnosti za ovu evropsku mrežu. Jedno od takvih tela je i radna grupa „CSO...

spacer

Koalicija postala kontakt tačka Trialog projekta

Koalicija za nadzor razvojne pomoći „Aid Watch Serbia“ postala je kontakt tačka Trialog projekta za Srbiju. Trialog projekat započet je 2000. godine kako bi podržao organizacije civilnog društva u proširenoj EU (zemlje koje su posle 2000. pristupile EU) zainteresovane za razvojnu saradnju i edukaciju o razvojnim programima. Trialog V projekat započet je 1. oktobra...

spacer

Seminar o razvojnoj pomoći uspešno organizovan u Leskovcu

Koalicija za nadzor razvojne pomoći „Aid Watch Serbia“ organizovala je seminar o planiranju i praćenju razvojne pomoći u Leskovcu, od 5. do 8. aprila 2014. godine. Veoma interesantna i poučna predavanja i radionice vodili su Marjan Huč, koordinator nacionalne aid watch platforme Slovenije, TIhomir Popović iz hrvatske nacionalne aid watch platforme. Bojan Maričić i...

spacer

Saopštenje Koalicije povodom odluke ambasade Norveške da ne podrži produžetak PBILD programa

Koalicija za nadzor razvojne pomoći, neformalna asocijacija domaćih OCD pozdravlja odluku ambasade Norveške da ne podrži produžetak realizacije PBILD programa koje su na jugu Srbije od 2009. do 2013. godine zajednički implementirale više agencija Ujedinjenih Nacija. Koalicija smatra da se slični razvojni programi moraju razvijati uz aktivno učešće relevantnih lokalnih OCD sa sedištem u...

spacer

Edukacija domaćih OCD za planiranje i praćenje delotvornosti i transparentnosti razvojne pomoći

Koalicija za nadzor razvojne pomoći, neformalna asocijacija domaćih OCD organizuje seriju seminara namenjenih izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivnije angažovanje u oblastima planiranja i praćenja delotvornosti i transparentnosti razvojne pomoći. Ovo je po prvi put da se u Srbiji organizuje ovakav tip neformalne edukacije. Rok za prijave: 31. mart.

spacer

Anketa o razvojnoj pomoći u Srbiji

Biro za društvena istraživanja kao član Koalicije za nadzor razvojne pomoći sprovodi samofinansirajuće istraživanje koje je u funkciji nastojanja koalicije da razvojnu pomoć Srbiji učini transparentnijom i efikasnijom. Anketa sa nalazi na ovom linku: http://www.tvojstav.com/input/k8XxAn8hx8yReqzqB9HJ

spacer

Prvi sastanak radne grupe za izradu indeksa transparentnosti

Koalicija za nadzor razvojne pomoći je 23. i 24. januara 2014. godine u Beogradu organizovala prvi od više planiranih sastanaka radne grupe za izradu indeksa transparentnosti međunarodnih isporučioca razvojne pomoći u Srbiji. Pored početnih radnji na izradi indeksa tzransparentnosti članovi radne grupe su započeli rad i na izradi seta preporuka za povećanje transparentnosti usmerenih...

spacer

Koalicija član savetodavne grupe TACSO 2 projekta

Koalicija za nadzor razvojne pomoći je od novembra 2013. godine i formalno postala član TACSO Savetodavnog tela (LAG). Ovo telo je formirano za period 2013-2017 i predstavlja strukturu sačinjenu od predstavnika organizacija civilnog društva, vladinih institucija, predstavnika Delegacije EU, asocijacija medija, donatora i privatnog sektora. Mandat LAG-a je da povezuje sve aktere koji su...

spacer

Koalicija aktivnija tokom 2014. godine

Zahvaljujući podršci Fonda za otvoreno društvo, Koalicija za nadzor razvojne pomoći je u mogućnosti da se tokom 2014. godine mnogo aktivnije angažuje na problematici planiranja, načinima i efikasnošću isporuke razvojne pomoću građanima Srbije kao krajnjim korisnicima.

spacer

Objavljen je Novi Indeks transparentnosti donatorske pomoći u svetu za 2013. godinu

Direktorat za razvoj i saradnju (Devco) Evropske komisije je među najtransparentijim davaocima pomoći dok je Direktorat za proširenje koji pomaže potencijalnim članicama EU među najgore plasiranim u grupi 72 donatorske organizacije i zemlje, pokazao je indeks transparentnosti donatorske pomoći za tekuću godinu. Uz britansko Ministarstvo za međunarodni razvoj, visoko rangirani su i Svetska banka...

spacer