Somborski edukativni centar, nova članica Aid Watch koalicije

Somborski edukativni centar postao je najnoviji član Aid Watch koalicije.

Somborski edukativni centar je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti poboljšanja položaja dece, mladih i marginalizovanih grupa. Misija ovog udruženja je afirmacija i osnaživanje dece, mladih i marginalizovanih grupa u cilju njihovog ličnog i socijalnog razvoja, te podsticanje i senzibilisanje zajednice za unapređivanje njihovog položaja putem razvojnih, edukativnih, promotivnih i kreativnih aktivnosti, projekata i programa te aktivnog donošenja odluka u lokalnoj zajednici i društvu u celini.

Više o ovom udruženju može se saznati na nihovoj Internet prezentaciji: sec.org.rs.