Zloupotrebe na konkursu Ministarstva rada

Povodom natpisa u dnevnom listu Blic od 27. novembra 2014. godine u kome se govori o načinu dodeljivanja donacija iz državnog budžeta na konkursu za razvoj usluga socijalne zaštite koji je organizovalo Ministarstvo rada, Koalicija organizacija civilnog društva za nadzor razvojne pomoći poziva Ministarstvo rada i ministra Vulina da konkurs bez ikakvih odlaganja poništi i da raspusti komisiju koja je na očigledno nameštenom „konkursu“ dodeljivala finansije za projekte čak i „organizacijama“ koje nisu postojale u trenutku raspisivanja konkursa. Pored zloupotrebe novca građana Srbije šteta je dvostruka jer korisnici usluga socijalne zaštite ne kraju ne dobiju ni kvalitet usluga predviđen konkursom, obzirom da je veliki broj donacija namenjen organizacijama koje to nisu.

Koalicija za nadzor razvojne pomoći okuplja 14 organizacija civilnog društva iz Srbije i bavi se unapređenjem delotvornosti i transparentnosti razvojne pomoći upućene Srbiji, ali takođe i drugih vrsta razvojnih programa namenjenih građanima Srbije, uključujuči i one koje sama država plasira. Koalicija postoji od marta 2013. godine.